Es-teck

Es-teck

Es-teck – få koll på hela kroppen

Es-teck är en analysmetod som kan upptäcka obalanser i organ och system i kroppen redan på ett tidigt stadium. Analysen utförs av en näringsterapeut eller liknande och kräver ingen remiss.

Es-teck registrerar ett så kallat Elektro-Somato-Gram, ett ESG, som visar hela kroppens tillstånd på samma sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion. Med hjälp av Es-teck kan du enkelt följa upp hur du svarar på behandling med näringstillskott och eventuella livsstilsförändringar.

Den som utför analysen tittar på det autonoma nervsystemet, ryggen, lymfsystemet, matsmältningssystemet, mineralstatus, natrium/kalium balansen, näringsbrister, BMI, vätskebalans, syreupptag i kroppen, pH-värde, funktionen i binjurarna och sköldkörteln, om det finns inflammationer i kroppen eller om det finns glukos och insulinobalanser. Dessutom mäts syremättnad, hjärtfrekvens och artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen).

Fördelen med es-teck är att den kan mäta obalanser som är svåra att upptäcka i blodprov, till exempel magnesiumbrist och högt eller lågt serotonin, gaba och dopamin.

Om du använder SSRI-preparat (antidepressiva) är det viktigt att veta hur dina serotoninnivåer ligger.

Så går es-teck till
Avläsningen tar bara några minuter. Du placerar händerna och fötterna på metallplattor samtidigt som två elektrodplattor fästs i pannan. På ena pekfingret fästs en så kallad oxymeter.

Resultatet av mätningen ser du direkt på datorskärmen i form av diagram. Du får även se en bild av en kropp i genomskärning. De organ som inte fungerar optimalt markeras med rosa eller rött. Hela analysen tar cirka 90 minuter.

Du får med dig en utskrift på avläsningen med förslag på kost och näringstillskott för att förebygga eller rätta till dina obalanser.