Stötta flera hormoner samtidigt

Hormoner

Hormoner – så är de länkade till varandra

Körtlarna i kroppen som producerar hormoner är länkade till varandra via ett nätverk och ingår i det så kallade endokrina systemet. Om du har obalans i hormonerna är det därför väldigt viktigt att du stöttar flera körtlar samtidigt för att inte förvärra problemen.

Man kan jämföra det endokrina systemet med en orkester – så länge alla hormoner spelar efter samma noter så så mår vi bra men om en körtel börjar spela falskt, det vill säga producera för mycket eller för lite hormoner, så börjar hela symfonin låta ostämd och vi blir sjuka.

Hormoner – vanliga scenarion
Om binjurarna är utmattade är det till exempel vanligt att samtidigt ha underfunktion i sköldkörteln och tvärt om. Lider man av hormonell obalans i äggstockarna, till exempel östrogendominans, så förvärras ofta underfunktionen i sköldkörteln och binjureutmattningen.

Ett vanligt scenario är att läkare behandlar underfunktion i sköldkörteln med medicinen Levaxin men missar att ta reda på hur binjurarna och äggstockarna fungerar.

När ämnesomsättningen tvingas upp med hjälp av medicinen kan därför redan låga nivåer av till exempel hormonet kortisol och progesteron sjunka ännu lägre eftersom körtlarna tvingas producera dessa i en högre takt än de klarar av. Det kan i förlängningen leda till en binjurekrasch.

Därför är det otroligt viktigt att stötta alla körtlar samtidigt för att inte göra problemen ännu värre. Läs mer om kopplingen mellan äggstockar, sköldkörtel och binjurar i en artikel av Michael Lam från Näringsmedicinsk tidskrift. 

Mer om sambanden